Satta king, Sattaking, Satta king, Satta result, Satta king result, Satta king live, Satta king online , Desawar result, Gali result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta king chart, Desawar record chart, Gali record chart, Faridabad record chart, Gaziyabad record chart


February 21, 2024 08:06 AM

DISAWER
94
PUNE CITY
42
RANCHI
94
GALI
57


DISAWER
(05:00 AM)
LastToday
90 94
GALI
(11:15 PM)
LastToday
57
FARIDABAD
(06:15 PM)
LastToday
61
GAZIYABAD
(08:00 PM)
LastToday
56
INDIA BAZAR
(04:15 PM)
LastToday
38
PUNE CITY
(12:30 AM)
LastToday
68 42
RANCHI
(05:00 AM)
LastToday
09 94
DELHI GOLD
(07:45 PM)
LastToday
42
MUMBAI CITY
(01:15 PM)
LastToday
96
PUNJAB
(03:40 PM)
LastToday
HINDUSTAN
(05:30 PM)
LastToday
19
DUBAI BAZAR
(11:00 PM)
LastToday
77
OLD DELHI
(04:00 PM)
LastToday
79
PARAS
(07:40 PM)
LastToday
07
Lucknow Gold
(12:10 PM)
LastToday
SAI RAM
(03:30 PM)
LastToday
17
HARYANA BAZAR
(04:00 PM)
LastToday
00
INDIA DARBAR
(11:20 AM)
LastToday
81
DELHI CITY
(04:30 PM)
LastToday
50
SWAMI
(03:00 PM)
LastToday
64
KASHIPUR
(04:30 PM)
LastToday
40
AHMEDABAD
(04:50 PM)
LastToday
76


Deshawar Satta Record Charts 2018


2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 xX XX XX xx XX XX XX XX XX XX XX XX
2 55 42 71 33 93 40 29 57 00 80 06 46
3 98 65 70 47 10 99 22 66 71 95 25 74
4 15 82 93 10 01 21 01 63 67 35 66 04
5 31 95 89 18 27 82 05 43 27 34 68 12
6 90 64 84 50 08 66 63 10 67 31 07 21
7 27 18 76 04 72 62 56 46 87 58 04 62
8 91 33 44 83 01 58 86 02 21 49 46 35
9 44 46 98 08 42 93 65 30 55 27 37 59
10 91 72 49 73 61 57 02 53 71 69 64 24
11 76 73 40 35 42 91 81 60 31 43 06 92
12 91 62 92 99 31 68 99 87 14 00 03 34
13 65 12 27 04 36 93 43 37 29 04 86 81
14 25 68 07 95 34 32 59 26 46 32 54 24
15 21 99 03 22 17 23 16 30 29 99 53 01
16 02 61 96 89 40 35 68 87 37 38 65 50
17 67 46 43 22 37 74 11 14 96 82 86 16
18 53 48 24 19 18 84 86 55 83 61 80 89
19 26 84 47 58 80 91 36 21 14 29 09 16
20 58 55 18 56 27 72 82 46 48 55 97 95
21 01 61 17 92 32 57 84 54 29 83 53 30
22 97 90 72 65 60 37 42 57 81 17 52 80
23 46 82 33 50 89 08 13 17 33 63 11 16
24 30 18 59 28 27 93 16 52 47 18 54 81
25 58 49 67 91 43 13 87 47 80 87 62 59
26 12 98 56 23 73 55 43 12 69 07 96 26
27 56 41 15 28 85 43 04 23 30 81 64 25
28 93 59 59 35 07 08 66 11 25 90 99 45
29 82 XX 36 00 62 87 09 49 09 17 24 38
30 42 XX 49 89 60 74 06 73 13 96 65 70
31 62 XX 14 XX 91 XX 83 83 XX 22 XX 32

Delhi Bazar Records Delhi Gold Records Dubai Bazar Records Haridawar Records Haryana Bazar Records India Bazar Records Kashipur Records Mumbai City Records Pune Records Punjab Records Ranchi Records Taj Records UP Records
Gali Records 2023 Deshawar Records 2023 Faridabad Records 2023 Gaziabaad Records 2023
Gali Records 2022 Deshawar Records 2022 Faridabaad Records 2022 Gaziabaad Records 2022
Gali Records 2021 Deshawar Records 2021 Faridabaad Records 2021 Gaziabaad Records 2021
Gali Records 2020 Deshawar Records 2020 Faridabaad Records 2020 Gaziabaad Records 2020
Gali Records 2019 Deshawar Records 2019 Faridabaad Records 2019 Gaziabaad Records 2019
Gali Records 2018 Deshawar Records 2018 Faridabaad Records 2018 Gaziabaad Records 2018
Gali Records 2017 Deshawar Records 2017 Faridabaad Records 2017 Gaziabaad Records 2017
Gali Records 2016 Deshawar Records 2016 Faridabaad Records 2016 Gaziabaad Records 2016
Gali Records 2015 Deshawar Records 2015 Faridabaad Records 2015 Gaziabaad Records 2015
SATTA KING ABOUT CONTACT FAQ DISCLAIMER PRIVACY POLICY